توضیحات

مدیریت عبارت است از فرایند به‌کارگیری کارا و اثربخش منابع مادی و انسانی با عنایت به اصولی چون برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل و نظارت بر اساس هدف‌های از پیش تعیین شده.

توضیحات

مهم ترین وظیفه مدیریت بازرگانی تطبیق نیاز مشتری با محصولات و خدمات موجود و فروش محصولات و توجه به نیروی انسانی واحد تولید ختم میشود. یعنی تمرکز بر ترغیب مشتری و حرکت در مسیر فروش.

توضیحات

توضیحات

عبارت است از اطمینان از تهیه و تولید کالا طبق استانداردهای تعیین شده که با آزمون روی یک محصول یا کالا صورت میگیرد. مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه‌ای در مباحث نظام‌های جامع مدیریت دارد.