ردیفنوع محصولسطح مقطع (mm²)حداکثر مقاومت هادی (Ω/km)کد استانداردجریان مجاز (A)تصویر 
1دوشاخه غیر قابل تعویض باکابل تخت
2x0.50
26   بیشتر