ردیفنوع محصولسطح مقطع (mm²)حداکثر مقاومت هادی (Ω/km)کد استانداردجریان مجاز (A)تصویر 
1کابل تخت قابل انعطاف(کیسه ای)
2x0.5
3952(607)10 بیشتر
2کابل تخت قابل انعطاف(کیسه ای)
2x0.75
2652(607)12 آمپر بیشتر